הסדרי קופ"ח

חוות צהלה עובדת בשיתוף עם קופות החולים לאומית, מאוחדת וכללית מומלץ לבדוק נוהל לזכאות טיפולים מול הקופה.

קופת חולים לאומית

לאומית

עמיתי “לאומית זהב” זכאים להחזר של 85% מעלות השיעור. שאר המבוטחים זכאים להחזר של 80% מהעלות, עד 54 שקלים לטיפול. הזכאות הינה ל 30 טיפולים בשנה עד גיל 15 כנגד קבלות בלבד. הטיפול מצריך אישור רופא.

קופת חולים מאוחדת

מאוחדת

רכיבה טיפולית לילדים עד גיל 12 למבוטחי "מאוחדת שיא" בלבד. ההחזר עומד על 75% מהעלות, עד סכום של 85 שקלים לטיפול. ההגבלה ל 24 טיפולים בשנה. הטיפול מצריך אישור של יועץ מטעם הקופה.

קופת חולים כללית

כללית

עמיתי קופת חולים "כללית מושלם" מקבלים את ההטבות הבאות לפי סוג הביטוח המושלם שברשותם.

כל עמית בגילאים 4 עד 18 ובעל ותק של לפחות 6 חודשים בביטוח המושלם זכאי למכסה שנתית של:

מושלם זהב - 30 טיפולים בכל שנה קלנדרית. עליו לשלם עלות השתתפות עצמית של 45 ש"ח לטיפול .הזכאות מוגבלת ל-100 טיפולים לעמית בכל תקופת החברות בתוכנית.

מושלם פלטינום - 55 טיפולים בכל שנה קלנדרית. עליו לשלם עלות השתתפות עצמית של 45 ש"ח לטיפול .הזכאות לטיפולים לעמית בכל תקופת החברות בתוכנית לא מוגבלת.

הטיפול יינתן לאחר שההפניות המתאימות יועברו ויאושרו ע" הקופה והמטופל יוגדר כעמית "מושלם". חשוב לציין בזמן ההרשמה לאיזו תוכנית משתייך המטופל זהב/פלטינום.

קיימות שתי אופציות לקבל את הזכאות:

אופציה א - מספיקה הפנייה אחת בלבד מהגורם המפנה- חשוב שיהיה ע"ג ההפנייה את מספר הרישיון של המפנה.
הפניה ממרכז התפתחות הילד בקהילה/ביה"ח.
הפניה של פסיכולוג התפתחותי / קליני / שיקומי / רפואי.
הפנית נוירולוג ילדים.
הפניית אורטופד.
הפנית פסיכיאטר ילדים.
רופא ילדים מומחה ברפואה התפתחותית.

אופציה ב - הפנייה משולבת -נדרשות שתי הפניות נפרדות - חשוב שיהיה ע"ג ההפנייה את מספר הרישיון של המפנה.
1. הפנית רופא ראשוני (משפחה/ילדים) + המלצה של מטפל פרה רפואי (עובד/ת סוציאלית, מרפא/ה בעיסוק, פיזיותרפיסט/ית ,מרפא/ה בדיבור).
2. הפנית רופא ראשוני (משפחה/ילדים) + אבחון פסיכודידקטי הממליץ על הטיפול.