צור קשר

ת.ד. 130 מבוא חורון, zahalafarm@gmail.com | 055-6626773 | 9976500

ניתן לשלם בהמחאה עבור חוות צהלה או בהעברה בנקאית לפרטי החשבון הבאים:

חוות צהלה

בנק אגוד

סניף 154 [מודיעין]

מ.ח. 1144534

נא לציין במפורש את שם התלמיד.
נא לשלוח אסמכתא במייל חוזר.
לאחר הגעת האסמכתא נוציא לכם חשבונית מס - קבלה כחוק.
ניתן לשלם סדרה מתמשכת או פעילות גדולה באשראי.
רצ"ב טופס להעברה לחווה - נא לא להעביר במייל.