כללי בטיחות:

 • לשיעורי הרכיבה חובה לבוא בנעליים סגורות או מגפי רכיבה בלבד וללבוש מכנסיים ארוכים.
 • בעת הרכיבה יש לחבוש קסדה, ואין להסירה כל זמן ההמצאות על גב הסוס.
 • אין להתקרב לסוסים ללא השגחת איש צוות מהחווה.
 • אין להוציא או לאכוף סוס ללא אישור מדריך החווה.
 • אין לרוץ בקרבת הסוסים או בקרבת גדרת הרכיבה, ואין לשחק בכדור בקרבתם.
 • אין להסתובב בין הסוסים.
 • אין להאכיל את הסוסים.
 • העישון אסור בשטח החווה.
 • נא לשמור על ניקיון.
 • יש להימנע מרעש או מתנועות פתאומיות אשר עלולת להבהיל את הסוסים.
 • אין להשאיר חפצים ללא השגחה, אובדן או גניבה של חפצים הינם על אחריות התלמיד.
 • יש להישמע להוראות צוות החווה.
 • בטרם התחלת הטיפול מחובתכם להסדיר ולהעביר את האישורים הרפואיים לרכיבה טיפולית
 • הסוסים בחווה הינם מבוגרים, שקטים ומיומנים, אך מעצם היותם בעלי חיים, אני מודע לכך כי ישנה אפשרות לנפילה מהם בעת השיעור, המדריכים המיומנים של החווה עושים ככל יכולתם למניעת נפילות.

במגרש העבודה:

 • אין להיכנס למגרש הרכיבה ללא אישור.
 • במגרש נמצאים לעיתים כמה ילדים ומדריכים יחד, נא לשמור על הסדר והשקט ע”מ שנוכל להעניק לכל ילד את המגיע לו.
 • תלמיד אשר איננו\ה חש\ה בטוב במהלך השיעור יש להודיע מיד למדריך או לאיש צוות החווה.

כללי מנהלה ותשלום:

כלל הקשרים והבירורים בחווה מתנהלים אך ורק מול גב' חבצלת בן-יאיר
בימים א-ה בין השעות 8.30-13.00 בלבד
ומעבר לכך אך ורק במסרון או במייל zahalafarm@gmail.com
טלפון:055-6626773

 • התשלום עבור השיעורים מתבצע תמיד עם ארבע שיעורים קדימה
 • תשלום שיעור רכיבה: 135 ₪. לחברי כללית – השתתפות על סך: 45 ₪. האינטק נחשב כשיעור.
 • ניתן לשלם במזומן בסכום מדוייק או בצ'ק או בהעברה בנקאית כפי הפרטים שישלחו אליכם במייל, מחובתכם לעדכן על העברה בנקאית עם צירוף אסמכתא או פרטים.
 • הטבה ותנאים מיוחדים ינתנו למסדירים את התשלום שלהם באשראי לכל מהלך הטיפול [נספח מיוחד]
 • אם תלמיד לא הגיע לשיעור ללא הודעה מראש, יחשב הדבר כאילו בוצע השיעור.
 • במדה ותלמיד החל בטיפול במסגרת קופ"ח הכללית ללא אישור רפואי או הפנייה – ולא ניתן אישור מהקופה- מחובתו לשלם את השיעור כשיעור מלא.
 • כלל ענייני החווה מתנהלים מול חבצלת – לא ניתן לתאם שום דבר מול הצוות, כולל הודעות או גבייה או הפסקת פעילות.
 • אי טיפול בחוב על אף התראות במייל או במסרון מהווים סיבה מוצדקת לסיום ההתקשרות בינינו בצורה חד צדדית בהודעה וזאת מבלי לגרוע בזכות לתבוע את החוב במלואו.
 • יש להגיע לשיעור 10 דקות לפני הזמן, איחור לשיעור יהא על חשבון זמן השיעור.
 • משך השיעור כ-30 דקות.
 • נוהל ביטול שיעור – ביטול שיעור ניתן לבצע רק עד 28 שעות מקיום השיעור אך ורק במסרון או במייל מפורט, ביטול שיעור בפחות מטווח זה מחייב בשיעור מלא

תשלום חובות:

ניתן לשלם בהמחאה עבור חוות צהלה או בהעברה בנקאית לפרטי החשבון הבאים:

חוות צהלה
בנק אגוד
סניף 154 [מודיעין] מ.ח. 1144534

נא לציין במפורש את שם התלמיד
נא לשלוח אסמכתא במייל חוזר.
לאחר הגעת האסמכתא נוציא לכם חשבונית מס – קבלה כחוק.
ניתן לשלם סדרה מתמשכת או פעילות גדולה באשראי.
רצ"ב טופס להעברה לחווה– נא לא להעביר במייל.

התנהלות שוטפת:

 • נוהל הודעות מהחווה – מטעם החווה יוצאות הודעות במייל, ובטווח הקצר במסרון, אודות עדכונים, ביטולים, וחיובים כספיים – על ההורים לעקוב אחר ההודעות וזה באחריותם, במדה ויש מספר סלולרי מועדף להודעות או מייל מועדף מחובתכם לעדכן את הכרטיס האישי שלכם בחווה.
 • ימי גשם במסגרת סדרת הטיפולים ישנם מפגשים שמתקיימים גם בימי גשם ומתבצעים עם הסוסים מתחת לסככה, אי הודעה על ביטול השיעור מצידינו מחייבת הגעה לשיעור, אי הגעה תגרור חיוב כספי.
 • רציפות השיעורים – חוליה חשובה בטיפול ובהצלחתו הינה רצף הטיפולים, נתון זה מאוד משמעותי ולכן מחובתו של ההורה, במיה וביטלתם שיעורים ליצור קשר עם חבצלת ולחפש כל שיעור חלופי שיתקיים בטווח של עד שבועיים מיום הביטול.ניתן גם לצרף שני שיעורים באופן חד פעמי לשעה שלמה. כמו כן השיעורים יתקיימו עם כל אחד מצוות המטפלים שיהיה פנוי בטווח הזה.
 • סדרת טיפול – לאחר אישור התוכנית הטיפולית, תקבלו עדכון על תאריך יעד לסיום הטיפול והסדרה שנקבעה. מחובתכם להשלים את המכסה עד לתאריך זה מלבד בקשה מיוחדת במייל להארכת תקופת הטיפול.
 • בחופש הגדול מומלץ להשלים שיעורים או חוסרים שיצטברו בתיאום.
 • הודעה על הפסקה או עדכון כל הודעה אודות המשך הטיפול חייבת להגיע אך ורק לחבצלת, במייל של החווה או במסרון ולפחות בטווח של שבועיים לפני ההחלטה על מנת שנתארגן.
 • אינטק נוסף על פי החלטה של המטפל/ת נדרש לעיתים לקיים מפגש נוסף עם ההורה / הורים במהלך הטיפול,לעדכונים והתפתחויות,מפגש זה נערך בתיאום עם ההורה ובתשלום מלא כשיעור.